Halaman

Minggu, 22 September 2013

Waktu-waktu Mustajab untuk berdoa

Allah itu Maha Baik dan Maha Mendengar. Dan diatas itu semua, Allah melebihkan beberapa waktu diantara waktu lainnya yang dijanjikan bahwa doa tidak mungkin tertolak. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu antara lain :

1. Saat adzan dan Iqamah 
"dua waktu yang tidak tertolak (do'a) atau jarang sekali ditolak yaitu ketika adzan dikumandangkan dan ketika perang berkecamuk di mana sebagian menyerang sebagian lainnya" (HR. Abu Dawud)

"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya : "wahai rasulullah, para muadzin dilebihkan di atas kami." Rasulullah saw pun bersabda : "ucapkanlah seperti yang mereka ucaapkan dan bila engkau selesai, memohonlah (kepada Allah) niscaya kamu akan diberi (HR. Abu Dawud).

2. Ketika Sujud
"saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu" (HR Muslim)

3. Sesaat Setelah Melakukan Shalat Fardhu
Dari Abu Umamah, ia berkata: "Rasulullah saw. ditanya orang: 'Kapankah doa paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda : "pada pertengahan akhir malam dan sesaat sesudah shalat-shalat wajib" (HR Tirmidzi)

4. Pada sepertiga malam terakhir setiap malam
"setiap malam tuhan kami turun ke langit terdekat ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman : 'Barang siapa memohon kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untuknya; barang siapa meminta kepada-Ku, niscaya Aku beri dia dan barang siapa memohon ampun kepada-Ku, niscaya aku ampuni dia." (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Pada pagi hari jum'at sebelum shalat subuh
"Barang siapa pada pagi hari Jum'at sebelum shalat subuh mengucapkan : 'Aku memohon ampun kepada Allah, tiada tuhan kecuali Dia, yang Mahahidup, Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepada-Nya (3x) niscaya Allah ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut" (HR. Ibnu Sunni)

6. Ketika Khatib duduk antara dua khutbah shalat jum'at sampai shalat selesai. 
"Dari abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw menyebutkan hari jum'at, lalu sabdanya: 'Pada hari ini ada sesaat yang bila seorang hamba muslim melakukan shalat pada saat itu, lalu berdoa kepada Allah yang Mahaperkasa dan Mahamulia untuk memohon sesuatu, pasti Allah kabulkan permohonannya.' Beliau pun mengisyaratkan bahwa saat itu sedikit sekali (HR Bukhari dan Muslim)

--> hadits ini diartikan menjadi dua waktu mustajab. Ada sebagian ulama yang mengatakan waktu tersebut adalah saat khatiib duduk antara dua khutbah pada shalat jum'at. Namun sebagian ulama juga ada yang sepakat bahwa waktu tersebut adalah sesaat akhir pada hari jum'at yakni menjelang maghrib.

7. Pada Akhir Hari Jum'at menjelang maghrib


8.Ketika berbuka puasa
"Dari Abdullah bin amr bin ash, Rasulullah saw bersabda 'Sungguh ketika berbuka, orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak akan ditolak." (HR Ibnu Majah dan Ibnu Sunni)

9. Ketika Bulan Ramadhan
dari Abu Hurairah ra. "sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 'Pada bulan Ramadhan semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.' (HR Muslim)

20. Saat Lailatul Qadar
'Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS. Al-Qadar (97) ayat 1-5)

21. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijah
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: "tiada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan ibadah kepada-Nya pada waktu itu daripada 10 hari bulan Dzulhijah. Puasa yang dilakukan setiap hari pada hari itu mendapat pahala yang sama dengan puasa satu tahun dan shalat malam pada tiap malam-malam pada hari itu sama dengan shalat malam pada Lailatul Qadar" (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi)

22.  Pada hari Arafah
Pada hari arafah Nabi memperbanyak doa melebihi hari-hari lain selama masa haji di tempat wukuf, yaitu pada Arafah. hal itu beliau lakukan untuk menunjukkan bahwa hari tersebut mempunyai kelebihan dibanding dengan hari-hari lain pada musim haji. Kelebihan hari tersebut adalah makbulnya doa di sisi Allah.

23. Ketika dalam perjalanan
"Tiga macam doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir dan doa ibu bapak bagi anaknya" (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad)

24. Ketika Turun Hujan
Dari Atha ia berkata : "abu Hurairah dahulu pernah berkata: 'Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika pasukan termpur di medan perang bergerak dan ketika hujan turun serta ketika iqamah untuk shalat wajib. oleh karena itu, perbanyaklah doa." (HR Abu Dawud)

25. Ketika Perang Berkecamuk
Tidak ada komentar:

Posting Komentar